DOKUMEN | FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR

DOKUMEN


LATIHAN STAF
1
LATIHAN ANJURAN PEJABAT PENDAFTAR BULAN APRIL DAN MEI 2014
2
BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LATIHAN (CADE)
3
Borang Kebenaran Kebenaran Mengikuti Latihan

PENTADBIRAN
4
Borang Tempahan Makanan
5
Permohonan Cuti Bersalin
6
Permohonan Cuti Isteri Bersalin (Tidak Berekod)
7
Pelan Strategik Fakulti 2014-2020
8
Penilai Bebas Senat FPAS

PERJAWATAN
9
BORANG PERMOHONAN JAWATAN TENAGA AKADEMIK MUDA (TAM)
10
BORANG PERMOHONAN LANJUTAN KONTRAK PERKHIDMATAN
11
Borang Kelulusan Permohonan Jawatan Kotrak (Bukan Akademik)

BROSUR FPAS
12
Brosur Master of Environment

KEWANGAN

PENGURUSAN PELANGGAN

PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

PERALATAN, KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KENDERAAN
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466733
0389438109
masridien@upm.edu.my